1. Загальні положення

1.1. Дані правила регламентують відносини між адміністрацією (далі - «Адміністрація») приватної музичної Академії DoMiArt (далі - «Академія») і фізичною особою (далі - «Учень»), якщо Учень старше 18 років (або батьком учня, якщо Учень молодше 18 років ), при отриманні Учнем послуг в Академії.

1.2. Академія надає фізичним особам платні послуги за індивідуальним і груповим навчання предметів музичного циклу, а також ряд додаткових послуг.

1.3. Учнем Академії визнається фізична особа, на ім'я якої подана заявка на навчання і оплачено 1 (одне) або більш занять.

1.4. Еквівалентом згоди прийняття даних Правил є факт першої оплати послуг Академії фізичною особою.

1.5. Академія працює на принципах співпраці і взаємоповаги.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Права і обов'язки Академії

2.1.1. Академія має право встановлювати вартість занять і послуг в залежності від курсу і програми навчання, віку Учня, тривалості і режиму занять, кількості уроків на тиждень.

2.1.2. Академія має право змінювати чинні Правила в односторонньому порядку, своєчасно публікуючи зміни на сторінці Сайту.

2.1.3. Академія гарантує не розголошувати і не використовувати інформацію та особисті дані, надані Учнем в заявці-анкеті.

2.1.4. Академія має право припинити надання послуг Учневі без пояснення причин в разі порушення Учнем даних Правил і правил етики (наприклад: регулярні запізнення на заняття, некоректну поведінку, регулярні переноси занять при узгодженому раніше графіку, письмова скарга викладача). Гроші за навчання не повертаються, незалежно від кількості відбулися занять.

2.1.5. У разі необхідності Адміністрація може замінити учневі викладача, попередньо погодивши з Учнем і викладачем.

2.2. Права і обов'язки Учнів

2.2.1. Учні при взаємодії з Академією зобов'язані дотримуватися всіх положень, зазначених в даних Правилах.

2.2.2. Учень має право вимагати від Академії своєчасного і повного надання послуг відповідно до умов встановлених Правил.

2.2.3. Учень може приступити до навчання або продовжувати навчання тільки за умови своєчасної повної оплати вартості замовлених послуг в порядку і в терміни, зазначені в пункті 3 даних Правил і в розмірі, встановленому Академією.

2.2.4. Учень має право пред'являти претензії, які можуть виникнути при виконанні даних Правил Академією. Розміщення в ній інформації необхідно направляти письмово на електронну пошту Адміністрації: info@domiart.com.ua

2.3. Порядок проведення занять

2.3.1. Заняття в Академії проводяться тривалістю 45 хв.

2.3.2. Заняття в Академії, згідно з режимами навчання поділяються на:

  • Індивідуальні регулярні заняття за фахом
  • Групові заняття
  • Академічний курс

2.3.3. Набір на навчання в Академії здійснюється протягом всього календарного року.

2.3.4. Академія працює в будні і вихідні дні.

2.3.5. Пробне заняття проводиться тривалістю 20 хвилин. Після заповнення форми «Записатися на пробне заняття», Вам передзвонить Адміністратор Академії і погодить час і дату заняття.

2.3.6. Після проведення прослуховування, викладач рекомендує і погоджує з Учнем оптимальну кількість занять в залежності від поставлених цілей.

2.3.7. Графік відвідування занять узгоджується після обраного курсу навчання.

2.4. Правила відвідування занять

2.4.1. Учень зобов'язаний справно відвідувати заняття.

2.4.2. Учень зобов'язаний приходити на заняття не пізніше, ніж за 5 хвилин до початку заняття відповідно до встановленого розкладу.

2.4.3. Якщо Учень спізнюється на заняття, заняття проводиться на залишок часу і вважається таким, що відбувся.

2.4.5. Якщо Викладач спізнюється на заняття більш, ніж на 15 хв., Заняття вважається не відбувшимсяся і переноситься на узгоджений з Учнем час.

2.4.6. Зміна графіка, скасування занять або призначення перерви в заняттях і інші питання здійснюються Учнем шляхом оповіщення адміністратора не пізніше, ніж за 3 години до запланованого заняття. В іншому випадку заняття вважається такими, що відбулися навіть при наявності вагомої причини.

2.4.7. Графік відвідування занять може бути змінений за погодженням з Викладачем Учня в залежності від його завантаженості і наявності вільних аудиторій.

2.4.8. Якщо Учень, який купив абонемент, не використав його протягом 2-х місяців, все його залишилися заняття анулюються.

2.5. Правила поведінки на заняттях

2.5.1. Під час проведення занять Учні та Викладачі зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих етичних норм поведінки.

2.5.2. Учні на занятті повинні слідувати вказівкам Викладача і дотримуватися затвердженого плану заняття.

2.5.3. Учням слід відключати на час занять мобільні телефони та інші пристрої, що заважають проведенню занять.

3. Порядок оплати послуг

3.1. Оплата послуг, що надаються Академією, проводиться Учнем в формі авансового платежу (передоплати) в розмірі 100% від вартості зазначених послуг.

3.2. Пробний урок надається на безоплатній основі.

3.3. Порядок оплати послуг узгоджуються з адміністрацією Академії.

Перераховані вище правила не є публічною офертою.